Afscheid

Het gedicht Afscheid, geschreven in memoriam voor mijn broer Hans, heb ik op 2 november 2022 voordragen op Begraafplaats De Nieuwe Ooster in Amsterdam tijdens de bijeenkomst ‘De Tuin voor Alle Zielen‘.

Afscheid

Er staat een kopje op de tafel
Er snurkt een hond op de bank.
Er staat een schaakbord klaar.
Er liggen schaatsen in de gang.

Er staat een bed bij het raam.
Er staan foto’s in de vensterbank,
alsof je iedereen waarvan je houdt
toch vooral dicht bij je wilt weten.

We zitten bij elkaar en praten
over het kind dat geboren is
en de dingen van alle dag.

je doezelt in slaap, ik zie je adem
op en neer gaan totdat jij opkijkt.
Je hand zwaait mij na als ik opstap.

Uit: Dood gewoon gaan hemelen
Plint Eindhoven, 2021

Vorig  jaar verscheen bij uitgeverij Plint in Eindhoven de bloemlezing ‘dood gewoon gaan hemelen’, met bekende en minder bekende gedichten over de dood, samengesteld door Mia Goes, Jan ter Heide en Jos van Hest.
Een prachtig boek voor iedereen die iemand mist. Een boek met gedichten voor als het leven kantelt. Met korte gedichten voor de kaart en lange gedichten om voor te dragen tijdens het afscheid.

 

Polder van Eemnes

een boek met foto’s en gedichten

Boekpresentatie

Donderdag 7 november 2019, 19:30 – 20:30 uur
De Hobbitstee, Aartseveen 70, Eemnes

Nico Bierlaagh maakte schitterende foto’s in de polder van Eemnes. Gerard Beentjes vroeg vijftien dichters gedichten te schrijven bij de foto’s. Ook leerlingen van De Hobbitstee schreven in een workshop gedichten.

De dichters komen deze avond hun poldergedicht voordragen, poldergedicht voordragen, waaronder de drie dorpsdichters van Eemnes : Leon Lutterman, Gerard Wortel en Gerard Beentjes.

Curs Zegers en Anne Roozeboom zorgen voor muziek.
Burgemeester Roland van Benthem ontvangt het eerste exemplaar van het prachtige polderboek.

Het boek is deze avond voor twintig euro te koop en te bestellen
exclusief verzendkosten te bestellen via info@deliterairewerkplaats.nl

Zeepoëzie

Poëziewedstrijd de Zee

In het kader van Kom op Verhaal is er een poëziewedstrijd ‘De Zee’ waaraan iedereen mee kan doen.
Deelnemers kunnen maximaal twee gedichten over ‘De Zee’ insturen tot uiterlijk 14 september 2018. De vakkundige jury bestaande uit Simone de Boer, Ineke van Gent en Bert Visscher nomineert vijf gedichten voor de Literatuurprijs van Schiermonnikoog 2018.
De Literatuurprijs van Schiermonnikoog bestaat uit een kunstwerk, gemaakt door een kunstenaar van Schiermonnikoog, en een dinerbon van Restaurant Ambrozijn, ter waarde van € 150,00.
De winnaar wordt bekend gemaakt op zaterdag 22 september om 16.00 uur in de Got Tjark op Schiermonnikoog.

 Voorwaarden Poëziewedstrijd “De zee”.

 • Het thema van deze wedstrijd is De zee.
 • Iedere deelnemer mag maximaal twee gedichten insturen. Gedichten dienen in het Nederlands, Fries of Eilanders zijn geschreven.
 • Het gedicht heeft een maximale lengte van 30 regels, inclusief witregels en titelregel.
 • Het gedicht wordt aangeleverd in een Word-document zonder opmaak,
 • Lettertype Times New Roman, 12 punts letter, regelafstand 1,5.
 • De inzender stuurt het gedicht zonder naamsvermelding en vermeldt in een afzonderlijke bijlage: naam, adres, telefoonnummer en de titel van het gedicht (of de eerste regel).
 • De jury bestaat uit: Bert Visscher, cabaretier, Simone de Boer, bibliothecaresse, en Ineke van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog..
 • Inzendingen kunnen worden ingestuurd vanaf 15 januari tot uiterlijk 14 september 2018 naar biebschiermonnikoog@gmail.com of per post naar: 
  Bibliotheek Schiermonnikoog, Torenstreek 18a, 9166 LK  Schiermonnikoog
 • De jury nomineert vijf gedichten voor de Literatuurprijs van Schiermonnikoog 2018 en maakt de winnaar bekend op zaterdag 22 september om 16.00 uur  in de Got Tjark op Schiermonnikoog.
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • Iedereen kan meedoen aan dit poezie evenement.
 • Met deelname geeft de dichter toestemming tot het plaatsen van het gedicht in de E-bundel ‘De zee..’
 • Inzendingen die niet voldoen aan deze voorwaarden worden uitgesloten van deelname.

Parade der Poëten Eemland 2018

Gedichtenwedstrijd over Cultureel Erfgoed

Dit voorjaar is er een gedichtenwedstrijd over Cultureel Erfgoed in het gebied Eemnes-Bunschoten/Spakenburg-Baarn. Het thema is lokaal cultureel erfgoed, zoals landhuizen, kerken, fabrieken, boerderijen en kastelen, maar ook herkenbare plekken met een persoonlijke betekenis.
U kunt zich laten inspireren door het pontje van Eemdijk, Kasteel Groeneveld, Het Dikke Torentje van Eemnes, maar ook door dorpsverhalen, de klederdracht van Spakenburg of de veldslag van 1481 bij Eemnes.

Een jury nomineert een Top10 en kiest uit deze Top10 de winnaar.
De streekwinnaar wint honderd euro.

Gedichten inzenden
U kunt drie gedichten insturen (niet langer dan 32 regels) tot maandag 4 juni 2018, 24:00 uur naar info@deliterairewerkplaats.nl

Reglement
Het reglement kunt u opvragen bij info@deliterairewerkplaats.nl

Slotavond en Prijsuitreiking 12 juni 2018
De Literaire Werkplaats organiseert in samenwerking met de Bibliotheek Gooi en Meer, vestiging Eemnes, een slotavond Parade der Poëten Eemland 2018 op dinsdag 12 juni a.s., om 20:00 uur.
Burgemeester Roland van Benthem deelt de eerste prijs uit. Het ensemble “Echte Mensen’, met dichter Mario Withoud, treedt op. De genomineerden dragen hun gedichten voor.

Meer over de Parade der Poëten
De Parade der Poëten wordt georganiseerd in opdracht van de Provincie Utrecht, in het kader van het Europees Jaar voor Cultureel Erfgoed.
Ook in de stad Amersfoort e.o. en Wijk bij Duurste (Zuid Oost Utrecht) is er een poëziewedstrijd voor lokaal cultureel erfgoed.

Meer weten
Kijk op www.facebook.com/paradederpoëten/