Schrijven

Op de literaire werkplaats worden regelmatig literaire cursussen aangeboden.
Soms in samenwerking met de Volksuniversiteit, soms ook op eigen initiatief.

Programma 2018 – 2019